Om foreningen

MILITÆRPOLITIFORENINGEN BLE STIFTET 27. APRIL 1950

Foreningen het den første tiden “Militærpolitiets Soldatforening”. Dette ble siden endret til det foreningen heter i dag – Militærpolitiforeningen, eller i kortform: MP-foreningen.

Som medlemmer kan opptas alt personell som har tjenestegjort- eller tjenestegjør i militærpolitiet, og som ikke har gjort seg uverdig til opptak. Om personell som aldri har tjenestegjort i militærpolitiet skal kunne opptas som medlemmer, avgjøres etter søknad av et enstemmig styre.

SLIK BLIR DU MEDLEM:
Hvis du ønsker å bli medlem, er det viktig at du oppfyller kravet etter våre vedtekter, nemlig at du  har tjenestegjort- eller tjenestegjør i militærpolitiet. Hvis svaret er “JA”, er det bare å registrere deg og innbetale årets medlemskontingenten.

INNMELDING PER E-POST

Først og fremst må du sende en e-post til: kasserer@mp-foreningen.no, hvor du oppgir (så langt det passer):
* Navn
* Fødselsdato og -år
* Adresse
* E-post
* Skriv til slutt enten “Jeg tjenestegjør nå som MP”, eller “Jeg har tjenestegjort som MP”.

INNMELDING PER BREV
Hvis du av en eller annen årsak vil melde deg inn per brev, kan du sende de samme opplysningene som angitt over til:
Militærpolitiforeningen
v/major Øystein Omholt
Sessvollmoen leir
20158 Sessvollmoen

INNBETALING AV MEDLEMSKONTINGENT
Når du har sendt oss dine personalia per e-post eller brev, betaler du ganske enkelt medlemskontingenten som for 2018 er på kr. 200,-. Du kan enten betale direkte til vår bankkonto i DNB: 1503 89 24238, eller vippse til #98 333 – Militærpolitiforeningen.

Dette er alt du trenger å gjøre, og alt vi trenger å vite for å registrere deg som medlem. 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler.